Rozdiel: hrad vs. zámok

hodnotenie: 5 (5 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami hrad a zámok

Hrady a zámky sú historické budovy, pričom rozdiel je vo funkcii, hoci často sa pojmy používajú ako synonymá, keďže mnohé hrady boli postupne pretvorené na zámky.

hrad

Hrad je stredoveké opevnené sídlo panovníkov (kráľa, šľachty,...) a ich služobníctva.

Má najmä obrannú funkciu, vyznačuje sa mohutnou konštrukciou (hrubé kamenné múry, vstup zvyčajne zabezpečený padacím mostom a pod.) .

zámok

Zámky vznikali neskôr a mali viac reprezentatívnu funkciu.

Nie sú natoľko odolné, bývajú luxusnejšie vybavené.

Ide o prechodný typ budovy medzi hradom a kaštieľom.

Podobné slová: kaštieľ