Rozdiel: kódovanie vs. šifrovanie

hodnotenie: 4.9 (11 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami kódovanie a šifrovanie

Kódovanie a šifrovanie sú postupy (pravidlá, algoritmy) na transformáciu informácií z jednej formy na inú.

kódovanie

Kódovanie je transformácia, ktorá sa deje s cieľom: zjednodušiť informácie alebo ich prispôsobenie pre uchovanie a prenos bez poškodenia. 

Príklady: kódovanie textu do brailovho písma, Morseovej abecedy alebo kódovanie ľudskej reči na signál pre potrebu prenosu po telefónnej linke

Najrozšírenejší typ kódovania je pravdepodobne digitalizácia, pri ktorej sa prevádzajú dáta (texty, obrázky, audiozáznamy...) do digitálnej podoby (čiže postupnosti jednotiek a núl)

šifrovanie

Šifrovanie sa realizuje za účelom zabezpečenia dát voči ich prečítaniu. Každý šifrovací algoritmus má svoj opačný variant - dešifrovací algoritmus, pomocou ktorého sa opäť zrekonštruuje pôvodný text. Na to je potrebné poznať nielen typ šifry, ktorá bola použitá, ale aj šifrovací kľúč, ktorým bola správa zašifrovaná.

Najjednoduchšie šifrovacie algoritmy: Cézarová šifra, Vigenèrova šifra

Najpoužívanejší moderný šifrovací algoritmus je pravdepodobne RSA.