Rozdiel: kvíz vs. test

hodnotenie: 5 (2 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami kvíz a test

Kvíz aj test sú označenia pre množinu otázok.

kvíz

Kvíz zvyčajne chápeme ako hru v podobe otázok a odpovedí.

Kvízom myslíme aktivitu, kde hravou formou súťažíme v snahe získať čo najlepší výsledok.

test

Test zvyčajne chápeme ako množinu otázok s možnosťami, z ktorých musíme vybrať správne. 

Testom myslíme aktivitu, pri ktorej si overujeme svoje vedomosti resp. dokazujeme svoje vedomosti.