Rozdiel: marža vs. prirážka

hodnotenie: 4 (1 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami marža a prirážka

Prirážka a marža sú pojmy z oblasti tvorby cien.

marža

Marža predstavuje zárobok v percentách, ktorý získame za predaj produktu. Počíta sa z novej ceny. Ak produkt kúpime za 10eur a predáme za 15eur, naša marža je 5eur (cenový rozdiel) z pôvodnej ceny 10eur, čiže 5/15 = 33,3%

prirážka

Prirážka je zárobok, o ktorý navýšime cenu produktu. Počíta sa z pôvodnej ceny. Ak produkt kúpime za 10eur a predáme za 15eur, tak je prirážka 5/10 = 50%