Rozdiel: používateľ vs. užívateľ

hodnotenie: 4.8 (6 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami používateľ a užívateľ

Používateľ a užívateľ označujú osoby v určitých roliach: používateľ niečo používa a užívateľ niečo užíva.
Slová používateľ a užívateľ sa často zamieňajú z dôvodu nesprávneho prekladu z českého jazyka: české slovo užívatel sa nesprávne prekladá ako užívateľ.

používateľ

Používateľ je človek, ktorý niečo používa, napr. používateľ internetu.

užívateľ

Užívateľ je človek, ktorý niečo užíva (napr. v oblasti práva existuje užívateľ pozemku alebo v medicíne užívateľ lieku). Menej často sa slovom užívateľ označuje aj človek, ktorý si niečo užíva (napr. užívanie života).