Rozdiel: referát vs. reparát

hodnotenie: 5 (3 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami referát a reparát

referát

Písomná alebo ústna správa z nejakej témy.

reparát

Opravná skúška.