citát - význam slova

Slovník odborných pojmov

citát (alternatívy: citácia) » doslovné uvedenie časti písomného alebo ústneho prejavu; starší názov predvolania na súd

Hodnotenie slova: 5 (272 hlasov)

Skloňovanie slova citát

Slovník odborných pojmov

citát » doslovné uvedenie cudzieho výroku alebo textu