bar - význam slova

Slovník odborných pojmov

bar » nočný zábavný podnik; zvýšený pult na podávanie nápojov; skrinka s alkoholickými nápojmi; staršia fyzikálna jednotka tlaku

Hodnotenie slova: 3 (273 hlasov)

Skloňovanie slova bar

Skratky a akronymy (lokality)

BAR - význam skratky: Barbados » MOV - kód krajiny pre Barbados

Skratky a akronymy (jednotky veličín)

bar - význam skratky: bar » jednotka tlaku