Bc. - význam slova

Slovník odborných pojmov

Bc. » skratka titulu bakalár

Hodnotenie slova: 4 (264 hlasov)

Skratky a akronymy

BCC - význam skratky: Blind Carbon Copy » skrytá kópia správy

Slovník odborných pojmov

BCG » skratka z výrazu Calmettov – Guerinov bacil; oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe