Cn - význam slova

Slovník odborných pojmov (chemické prvky)

Cn (alternatívy: copernicium) » copernicium - chemická značka

Hodnotenie slova: 3 (264 hlasov)

Skratky a akronymy (lokality)

CN - význam skratky: Čína » Dvojpísmenové kódové označenia krajiny Čína