Fm - význam slova

Aký význam má Fm? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (chemické prvky)

Fm (alternatívy: fermium) » fermium - chemická značka

Hodnotenie slova: 3 (280 hlasov)

Skratky a akronymy (technológie)

FM - význam skratky: Frequency Modulation » frekvenčná modulácia