óda - význam slova

Aký význam má óda? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

óda » báseň

Hodnotenie slova: 3 (286 hlasov)

Skloňovanie slova óda

Slovník odborných pojmov

óda » vzletná, ospevná lyrická báseň

Skratky a akronymy (organizácie)

ODA - význam skratky: Official Development Assistance » Oficiálna rozvojová pomoc