PR - význam slova

IT slovník (internet)

PR (alternatívy: pagerank) » pagerank

Hodnotenie slova: 5 (264 hlasov)

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

pr » vzťahy s verejnosťou

Slovník odborných pojmov (chemické prvky)

Pr (alternatívy: praseodymium) » prazeodým - chemická značka

Slovník odborných pojmov

PR » z anglického výrazu public relations = vzťahy s verejnosťou; oddelenie pre styk s verejnosťou vo väčšej alebo významnej firme, napr. televízii

Slovník odborných pojmov

PR (alternatívy: public relations) » styk s verejnosťou, vzťah k verejnosti; cieľavedomé ovplyvňovanie verejnosti sociologickými a psychologickými prostriedkami

Skratky a akronymy (ekonómia)

PR - význam skratky: Public Relations » vzťahy s verejnosťouHľadanie v slovníkoch

Reklama