Sm - význam slova

Slovník odborných pojmov (chemické prvky)

Sm (alternatívy: samarium) » samárium - chemická značka

Hodnotenie slova: 3 (264 hlasov)

Skratky a akronymy (lokality)

SM - význam skratky: San Marino » Dvojpísmenové kódové označenia krajiny San Marino