akrostichon - význam slova

Aký význam má akrostichon? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov

akrostichon (alternatívy: akrostich) » báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu

Hodnotenie slova: 3 (290 hlasov)