amfiteáter - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

amfiteáter » divadlo

Hodnotenie slova: 3 (274 hlasov)

Skloňovanie slova amfiteáter

Slovník odborných pojmov

amfiteáter » kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov; spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru; polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom