bór - význam slova

Slovník odborných pojmov

bór » tvrdý nekovový prvok, značka B

Hodnotenie slova: 3 (273 hlasov)

Skloňovanie slova bór

Skratky a akronymy (technológie)

BOR - význam skratky: bezdrôtový obecný rozhlas