cech - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

cech » organizácia remeselníkov

Hodnotenie slova: 2 (266 hlasov)

Skloňovanie slova cech

Slovník odborných pojmov

cech » stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov; prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku; slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení