Na - význam slova

Aký význam má Na? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (chemické prvky)

Na (alternatívy: natrium) » sodík - chemická značka

Hodnotenie slova: 3 (285 hlasov)

Skratky a akronymy (lokality)

NA - význam skratky: Namíbia » Dvojpísmenové kódové označenia krajiny Namíbia

Skratky a akronymy (jednotky veličín)

nA - význam skratky: nanoampér » jednotka pre elektrický prúd