ohm - význam slova

Slovník odborných pojmov

ohm » jednotka pre elektrický odpor

Hodnotenie slova: 4 (273 hlasov)

Skloňovanie slova ohm

Skratky a akronymy (jednotky veličín)

ohm - význam skratky: ohm » jednotka elektrického odporu