ohm - význam slova

Aký význam má ohm? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov

ohm » jednotka pre elektrický odpor

Hodnotenie slova: 4 (286 hlasov)

Skloňovanie slova ohm

Skratky a akronymy (jednotky veličín)

ohm - význam skratky: ohm » jednotka elektrického odporu