oo- - význam slova

Slovník odborných pojmov

oo- (alternatívy: ovo-, ovi-) » prvá časť zložených slov s významom vajce, vaječný

Hodnotenie slova: 3 (271 hlasov)