orgán - význam slova

Slovník odborných pojmov

orgán » diel; úd, funkčná časť tela, ústroj rastlín a živočíchov vykonávajúci určitú funkciu; tlmočník názorov; zložka politického hnutia, ktorá vykonáva rozhodnutia volených členov; hlas; prostriedok k prejaveniu názoru alebo vôle, napr. inštitúcia, časopis a pod.

Hodnotenie slova: 3 (273 hlasov)

Skloňovanie slova orgán