pragmatický - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

pragmatický » zodpovedajúci potrebám

Hodnotenie slova: 3 (277 hlasov)

Skloňovanie slova pragmatický

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

pragmatický » praktický

Slovník odborných pojmov

pragmatický » vecný, praktický, zodpovedajúci potrebám praxe; dbajúci o vnútorné súvislosti; rozumne a chladne uvažujúci