privatizácia - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

privatizácia » odštátnenie

Hodnotenie slova: 1 (270 hlasov)

Skloňovanie slova privatizácia

Slovník odborných pojmov

privatizácia » deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku z vlastníctva štátu do vlastníctva iných, neštátnych subjektov