public relations - význam slova

Slovník odborných pojmov

public relations (alternatívy: PR) » styk s verejnosťou, vzťah k verejnosti; cieľavedomé ovplyvňovanie verejnosti sociologickými a psychologickými prostriedkami

Hodnotenie slova: 3 (272 hlasov)

public relations skloňovanie