publicistika - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

publicistika » žurnalistika

Hodnotenie slova: 4 (276 hlasov)

Skloňovanie slova publicistika

Slovník odborných pojmov

publicistika » verejná spravodajská činnosť v masovokomunikačných prostriedkoch; žurnalistika