publikovanie - význam slova

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

publikovanie » vydanie

Hodnotenie slova: 4 (276 hlasov)

Skloňovanie slova publikovanie

Slovník odborných pojmov

publikovanie » vydanie tlačou, vydanie tlačeného diela; zverejnenie v rozhlase alebo televízii