romaneto - význam slova

Slovník odborných pojmov

romaneto » kratšia románová poviedka, najčastejšie fantastického rázu, založená na postupnom objasňovaní záhady rozumovým vysvetlením

Hodnotenie slova: 3 (272 hlasov)