salár - význam slova

Slovník odborných pojmov

salár » mzda, odmena za prácu; soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom

Hodnotenie slova: 2 (272 hlasov)