takt - význam slova

Slovník odborných pojmov

takt » rytmický celok; časová miera hudobnej melódie a jej zobrazenie v notách dvomi zvislými čiarami v osnove; úsek vety s jedným hlavným prízvukom a oddelený výdychovou pauzou; ohľaduplnosť, šetrnosť, jemnosť vo vystupovaní

Hodnotenie slova: 4 (271 hlasov)

Skloňovanie slova takt