variabilita - význam slova

Aký význam má variabilita? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

variabilita » premenlivosť

Hodnotenie slova: 3 (291 hlasov)

Skloňovanie slova variabilita

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

variabilita » premenlivosť

Slovník odborných pojmov

variabilita (alternatívy: variabilnosť) » premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť