Hudobná teória » Akordy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Akordy

Čo sú akordy? Aký je ich význam v hudbe? Ako sa vytvárajú? Vyskúšajte si čo o nich viete!

help
Dominantný septimový akord je z hľadiska ľubozvučnosti:


Pomalé načítavanie otázok ?