Informatika » Algoritmy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Algoritmy

Základné algoritmy, ich použitie a príklady niektorých algorimtov pri programovaní. Vykonávanie algoritmov, priradenia, podmienky, cykly a iné základné otázky pre začínajúcich programátorov.

TIP IT slovník

help
Pole typu int i[5] = {1,2,3,4,5};
Akú hodnotu nadobudne premenná j po príkaze:
j = i[4] + i[5]


Pomalé načítavanie otázok ?