Informatika » Algoritmy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Algoritmy

Základné algoritmy, ich použitie a príklady niektorých algorimtov pri programovaní. Vykonávanie algoritmov, priradenia, podmienky, cykly a iné základné otázky pre začínajúcich programátorov.

TIP IT slovník

help
Bellman-Fordov algoritmus slúži na nájdenie:


Pomalé načítavanie otázok ?