Dejiny » Americkí prezidenti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Americkí prezidenti

Otestujte si vlastné vedomosti zo života prezidentov USA - ich mená, funkčné obdobia a ďalšie zaujímavosti.

help
Stredné meno Georgea Busha, prezidenta USA v rokoch 2001 - 2009, je:


Pomalé načítavanie otázok ?