Dejiny » Americkí prezidenti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Americkí prezidenti

Otestujte si vlastné vedomosti zo života prezidentov USA - ich mená, funkčné obdobia a ďalšie zaujímavosti.

help
Tretím prezidentom USA bol:


Pomalé načítavanie otázok ?