Anglický jazyk » Konverzácie pre cestovateľov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z anglického jazyka: slovná zásoba v rozličných kategóriách (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...), dopĺňanie predložiek do viet, anglická gramatika, anglické časy, skloňovanie anglických prísloviek a ďalšie.

help
Nerozumiem.


Pomalé načítavanie otázok ?