Anglický jazyk » Slovná zásoba » Jedlo

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Jedlo

Kvízové otázky z jadál a nápojov: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak.

help
Mak:


Pomalé načítavanie otázok ?