Anglický jazyk » Slovná zásoba » Kalendár

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Kalendár

Slovná zásoba z tém: kalendár, mesiace v roku, dni v týždni, ročné obdobia a ďalšie.

help
Výročie:


Pomalé načítavanie otázok ?