Anglický jazyk » Slovná zásoba » Ľudia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Ľudia

Kvízové otázky ľudských aktivít a zamestnaní: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak.

help
Swimmer po slovensky:


Pomalé načítavanie otázok ?