Anglický jazyk » Slovná zásoba » Ľudské telo

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Ľudské telo

Kvízové otázky z ľudského tela: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak. Poznáte každý kút svojho tela?

help
Zub:


Pomalé načítavanie otázok ?