Anglický jazyk » Slovná zásoba » Materiály

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Materiály

Otázky na preklad materiálov: kovy, drevo, plasty, vlna, bavlna, štrk, kameň...

help
Leather po slovensky:


Pomalé načítavanie otázok ?