Anglický jazyk » Slovná zásoba » Miesta

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Miesta

Kvízové otázky z rôznych miest a oblastí: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak.

help
Železničná stanica:


Pomalé načítavanie otázok ?