Anglický jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Slovná zásoba z oblasti počasia, predpovede počasia, počasie po anglicky.

help
Cold:


Pomalé načítavanie otázok ?