Anglický jazyk » Slovná zásoba » Rodina

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Rodina

Kvízové otázky z rodinných vzťahov a členov rodiny: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak.

help
Nevlastný brat:


Pomalé načítavanie otázok ?