Anglický jazyk » Slovná zásoba » Zámená

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Zámená

Preklad anglických zámien: osobné zámená, privlastňovacie zámená a predmetové zámená.

help
To:


Pomalé načítavanie otázok ?