Anglický jazyk » Tvorenie slov » Antonymá (opozitá)

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Tvorenie slov » Antonymá (opozitá)

Priradenie slova s opačným významom.

help
Guest:


Pomalé načítavanie otázok ?