Anglický jazyk » Slovná zásoba » Pozdravy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Pozdravy

Anglická slovná zásoba z pozdravov.

help
Uvidíme sa čoskoro:


Pomalé načítavanie otázok ?