Anglický jazyk » Tvorenie slov » Prídavné mená → podstatné mená

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Tvorenie slov » Prídavné mená → podstatné mená

Tvorba podstatných mien z prídavných mien.

help
Truthful:


Pomalé načítavanie otázok ?