Literatúra » Autori a literárne smery

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Autori a literárne smery

Priradenie autorov k literárnemu obdobiu, v ktorom pôsobili. Otázky sú z najvýznamnejších literárnych autorov, svetových aj slovenských.

help
Do akého literárneho obdobia patril Ladislav Nádaši Jége?


Pomalé načítavanie otázok ?