Autoškola » Vyhláška

Autoškola » zvoliť podkategóriu

Testy z autoškoly: dopravné značky, správanie na ceste, význam a platnosť dopravných značiek, vyhláška a všetko čo by mal vedieť každý držiteľ vodičského preukazu - vodič.

V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby: