Český jazyk » Farby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Český jazyk » Farby

Česká slovná zásoba - farby.

help
Čierna po česky:


Pomalé načítavanie otázok ?